Skommarsgårdens historia

Gården Skommars har som flera andra gårdar i Högbo, t ex Klockars, Mjölnars och Fjärsmans, uppkallats efter det yrke som den ursprungliga husbonden hade.

De tre första ägarna Anders Andersson (1700-1771), Olof Andersson (1724-1783) och Olof Olsson (1750-1800) var alla skomakare. Först den femte ägaren som även han hette Olof Olsson (1804-1884) benämndes som bonde. Under hans tid byggdes den nuvarande gårdsbyggnaden år 1854.

Gården har gått i arv och Lennart Bertilsson är nu i rakt nedstigande led den nionde ägaren av Skommarsgården.

Den stjärnliknande knappen som sitter på ryggstödet i våran logga är vårt bomärke. Det har hängt med sedan 1700-talet. På den tiden använde man sig av gårdens eget bomärke för att märka redskap och verktyg etc. Då var det bland annat aldrig frågan om vem sakerna tillhörde. Vi på Skommarsgården tycker det är trevligt att få bevara bomärket då det har funnits med så pass länge, så den stjärnliknande symbolen är och kommer alltid att vara förknippad med Skommarsgården!